Oprogramowanie Enova - Szkolenia i Członkowie | ASKA

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015

TUV Nord UE

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny 'aska.com.pl'.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka plików cookies >>

CLOSE

Kategorie produktów:

Producenci:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jeżeli masz jakieś nurtujące Cię pytania, chcesz uzyskać dokładne informacje lub po prostu chcesz się z nami skontaktować - skorzystaj z formularza kontaktu dostępnego tutaj.

Szkolenia i Członkowie

enova Szkolenia przeznaczony jest dla firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

Aplikacja umożliwia:

• kompleksową obsługę szkoleń za pośrednictwem jednego narzędzia,
• automatyzację procesu planowania oraz ewidencji szkoleń,
• zmniejszenie pracochłonności obsługi szkoleń poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów (kontrola kolizji dostępności sal oraz prowadzących),
• kontrolę przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe,
• dostęp do pełnej informacji analitycznej o uczestnikach.

Funkcjonalność:

• Ewidencja oraz planowanie szkoleń:
- Obsługa kartoteki szkoleń.
- Obsługa kartoteki wykładowców – tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło), prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców.
- Obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie).

• Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:
- Edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia).
- e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.
     
• Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:
- Tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń.
- Możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą 
kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.
- Możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności 
i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.
     
• Rozliczanie grup szkoleniowych:
- Fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne).
- Końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów.
- Kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/ uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza
z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń.
    
• Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:
- Lista obecności uczestników na zajęciach.
- Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne).
- Protokoły z przeprowadzonych egzaminów.
- Wydruk zajętości sal za wybrany okres.
- Wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres. 
- Możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel).
- Obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.

Moduł został w pełni zintegrowany aplikacjami księgową, handlową, kadrowo-płacową oraz CRM systemu enova.

ułatwia ewidencję członków organizacji oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. 

Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków: 
1) członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji, 
2) członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji. 

Ewidencja członków obejmuje: 
• rejestrację danych członka lub kandydata na członka, 
• powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów, 
• procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

Funkcjonalność aplikacji do rozliczania składek członkowskich obejmuje:
• definiowanie zasad naliczania składek z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków,
• okresowe naliczanie składek członkowskich,
• rejestrację wpłacanych składek,
• kontrolę stanu opłacenia składek (ściągalności składek), ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco, umarzanie składek.

Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem enova Ewidencja Środków Pieniężnych, dzięki czemu możliwe staje się zarządzanie płatnościami wspólne dla całego systemu enova, z uwzględnieniem modułów enova Księga Handlowa i enova Handel.